Lilla

VILTHUSET

Norrtälje

 

                                              

                Lilla  VILTHUSET 

                   Norrtälje / Stockholm

                           Välkommen! 

      

                                                                                        

 Har du hittat ett skadat vilt djur, däggdjurs- eller fågelunge...

 

Ring / sms:
076-200 43 63

E-mail:
wildcare@lillavilthuset.se

Stöd gärna Lilla Vilthusets arbete med de
vilda djuren -
genom att skänka en gåva via Swish: 076 200 43 63 

 

Lilla Vilthuset tar emot skadade/sjuka vilda djur och djurungar för intensivvård, rehabilitering -  samt frisläpp åter till naturen.
Kontakta mig, innan ni flyttar eller tar   i djurungar för att få råd mm.

  

 

Information

Jag är utbildad inom KFV -Katastrofhjälp Fåglar & Vilt, följer dess etiska regler och arbetar utifrån de bestämmelser och djurskyddslagar som gäller i Sverige. Jag har tillstånd av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket att rehabilitera följande arter:

Hare, Igelkott, Ekorre, Tornseglare, Ugglor, Duvor, Kråkfåglar, Hackspettsarter, mindre Fåglar och Fladdermöss.

Jag journalför samtliga vilda djur, 
som kommer in för vård, och samverkar med djursjukhus och veterinärkliniker i Stockholms län. 

Övriga frågor om skadade vilda djur, utöver de ovannämnda, går också bra att ringa om, för att få information och råd.

Akutdel

                         

Fågelrum

Igelkotthotell -  sommartid

Ekorrehus

  

  

Lilla Vilthuset är en helt ideell verksamhet, vars syfte är att hjälpa skadade och föräldralösa djur att tillfriskna till fullo, för att sedan återföras till naturen.
De djur som inte når ett sådant tillfrisknande, får lugnt och stilla somna in med veterinärens hjälp.

 

Jag samverkar med:

- KFV:s Riksförbund,
  (Katastrofhjälp - Fåglar & Vilt),
  och dess rehabiliterare
- Stockholms Vildfågel Rehab (SVR)
- Nordens Viltrehabilitering (NVR)
- Fågelcentralen, Kungälv
- Kottecentralen, Lilla Edet
- Skansen, Stockholm

- Polis
- Djurpolis
- Svenska Djurambulansen
- Stockholms Djurambulans
- Räddningstjänst
- Sjöräddning


Djursjukhus & Veterinärkliniker

- Evidensia Djurkliniken
  Roslagstull, Stockholm
- Södra Djursjukhuset, 
  Kungens Kurva, Stockholm

- Kvisthamra Veterinärklinik, N-e
- Djurkliniken Norrtälje, N-e
- Roslagsbro Veterinärpraktik, N-e

 
Jag har ett nära samarbete
med följande veterinärkliniker:


* Evidensia Djurkliniken
   Roslagstull, Stockholm
* Kvisthamra Veterinärklinik,
   N-e
* Djurkliniken Norrtälje, N-e,
   (i dess nya regi)

 
Klinikchef, Leg.Veterinär Barbara Köchli,
Djurkliniken Norrtälje
      

 
Leg.Veterinär Buba Badjie, 
Djurkliniken Norrtälje

Att ha en god samverkan, innebär minsta möjliga stress i hanterandet av de vilda djuren.